Doprava a měření dřeva

Všechny ceny na webových stránkách jsou vč. DPH, cena dopravy se připočítává k ceně dřeva. Víte co znamená zkratka prm nebo jak se dřevo při prodeji měří?

Cena dopravy (25 Kč/km) se vždy připočítá k ceně dřeva.

Minimální odběr jsou 3prm.

Jednotka objemu dřeva prm

Rozlišujeme

  • prm sypaný - je množství dřeva nasypané do krychle o hraně 1m ( 1m x 1m x1m)
  • prm skládaný - je množství dřeva vyskládané do krychle o hraně 1m ( 1m x 1m x 1m)

Do kontejneru se vejde 10prm sypaného nebo 8prm skládaného dřeva.  
Dovezeme Vám ovšem jakékoliv množství.

Měření dřeva

Při měření dřeva se používají nejčastěji pojmy plnometr (kubík dřeva), prostorový metr sypanýprostorový metr rovnaný nebo-li skládaný. Plnometr odpovídá objemu 1x1x1 m vyplněnému dřevem bez mezer, pro účely prodeje dřeva se tato jednotka neužívá. Nejčastěji se setkáme s jednotkou prostorový metr sypaný, což je volně sypané dřevo (polena či štěpiny) bez skládání do krychle 1x1x1 m. Pokud je dřevo srovnané a uskládané do krychle o hraně 1 m, jde o prostorový metr rovnaný nebo-li skládaný.