Lesnictví

Pěstební činnost v lese

Naše firma nabízí kompletní pěstební činnosti:

 • Provádíme výsadbu a prořezávky, stavíme oplocenky.
 • Vyžínáme, natíráme proti okusu
 • Pálíme  a snášíme klest, v případě zájmu zajistíme poštěpkování klestu.
 • Aktuální ceny zašleme na vyžádání.
   

Výkup dřevní hmoty

Vykupujeme veškerou dřevní hmotu – „nastojato“ nebo na odvozním místě.Aktuální ceny  po dohodě.

 

Těžba a přibližování dřeva

Těžbu provádíme většinou motomanipulativní technologií.
Sortimentace dřeva se provádí dle dohody s odběratelem.
Přiblížení dřeva provádíme moderní technologií – vyvážecí soupravou s hydraulickou rukou zn. Kesla a traktorem zn. Valtra. Délky vyvážené dřevní hmoty jsou 2 – 6 m.

V případě celých délek  dřevní hmoty , přibližujeme za pomocí UKT.
Při zhoršených terénních podmínkách zajišťujeme vytahání  dřevní hmoty  koněm.
Naše firma  má působnost po celé ČR. V případě větších zakázek i v zahraničí.
Ceny provedených prací se určují dle hmotnatosti dřeva a vzdálenosti přiblížení a také  s přihlédnutím na náročnost terénu – vždy osobní jednání.

 

Služby pro vlastníky lesů a obce, pronájem lesů

Naše firma se již od roku 1993 stará o lesní porosty soukromých vlastníků.

Jedná se o komplexní práce v lese:

 • pěstební práce    
 • údržba oplocení    
 • vyžínání    
 • ochrana mladých porostů před zvěří    
 • prořezávky    
 • pálení či štěpkování klestu po těžbě    
 • probírková těžba    
 • mýtní těžba    
 • přiblížení dřevní hmoty z lesního porostu na odvozní místo     vhodnou technikou    
 • výroba a asanace lapáků kůrovce    
 • zpracování dřevní hmoty napadené kůrovcem    
 • vyřezání nežádoucích dřevin v lesním porostu, zejména akátu apod.

Dále se zabýváme zajištěním výkupu vytěžené dřevní hmoty. Jedná se o dlouhodobou spolupráci s majiteli lesa, se kterými je uzavřena smlouva na komplexní práce o lesní porost a zajištění výkupu dřevní hmoty. Ceny se aktualizují minimálně jednou ročně.

Snažíme se o dlouhodobě vyrovnané hospodaření s využitím přirozené obnovy lesa v co největší míře.

Použité postupy vedou k vynikající kvalitě lesních porostů a i k výborným ekonomickým výsledkům.

 

Fotogalerie